Головна сторінка
Карта сайту НАН України Народна партія
 
Пошук Шукати  

 

Новини
Робочий графік
Академічні пріоритети
Наукова діяльність
Медіагалерея
Листи та запитання
до В.М. Литвина
Контакти
Корисні лінки
Iнтернет-приймальня

 

Опитування

Чи подобається Вам дизайн сайту?

Так
Не знаю
Ні

ГолосуватиАкадемічні пріоритети

Перейти до розділів

П Е Р Е Л І К
пріоритетних напрямів фундаментальних досліджень
Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України

1. Сучасні світові цивілізаційні, ідеологічні та духовно-культурні процеси, глобалізація та формування інформаційного суспільства. Проблеми інтеграції України у міжнародні економічні і політичні структури, її участі у формуванні нової системи світової, європейської та регіональної міжнародної безпеки і співробітництва; забезпечення і захисту національних та державних інтересів, економічної, політичної, соціальної, інформаційної безпеки, інтелектуальної та культурної самостійності України.

2. Проблеми наукового передбачення і супроводження суспільно-політичних та соціально-економічних трансформацій. Формування в Україні громадянського, інформаційного, інноваційного суспільства. Футурологія. Дослідження динаміки та моделювання економічних, політичних, соціальних, демографічних, етнонаціональних і культурних процесів в Україні і в світі.

3. Економічне прогнозування, інноваційна та інвестиційна політика, економіко-правові аспекти суспільного розвитку, проблеми раціонального природокористування, демографічної політики та регіонального розвитку. Дослідження економічних аспектів глобальних світоцивілізаційних процесів, зовнішньоекономічної політики України.

4. Проблеми державотворення, розвитку вітчизняного законодавства, імплементації в Україні норм міжнародного і європейського права. Дослідження політичного розвитку і шляхів формування сучасної розвинутої політичної культури українського суспільства. Геополітика і етнополітика. Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку.

5. Зростання ролі гуманітарних чинників у розвитку сучасного українського суспільства. Проблеми гуманітаризації науки, системи освіти і виховання, піднесення світоглядної, політичної, правової, економічної, інноваційної та екологічної культури громадян України, культури міжетнічного спілкування. Методичні проблеми інтеграції соціогуманітарних, природничих і технічних наук.

6. Проблеми логіки, методології та філософії науки; соціальна філософія, філософія історії та філософія етносу; філософські проблеми культури, етика та естетика; розвиток філософської антропології; історія української та зарубіжної філософії, дослідження феномена екологічної свідомості; духовність як цивілізаційний феномен (філософсько-історичний аналіз); соціально-філософський аналіз процесу формування і розвитку громадянського суспільства, правової держави; етнонаціональні механізми трансформації соціуму в Україні;

7. Проблеми збереження національної і етнічної самобутності в умовах сучасної глобалізації і інформатизації. Історичний досвід українського народу і розв’язання актуальних проблем сучасного суспільного розвитку. Проблеми формування патріотичної національної свідомості. Дослідження історії та сучасного розвитку світової й української культури, функціонування української мови та проблем її утвердження як державної мови в Україні. Вивчення і публікація пам’яток вітчизняної історико-культурної, літературної, філософської, суспільно-політичної та наукової спадщини. Теоретичні проблеми охорони та збереження історико-культурної спадщини, розвитку пам’яткоохоронної, музейної та заповідної справи.

8. Теоретичні та методичні проблеми інформатизації гуманітарних наук. Розробка та впровадження новітніх інтелектуальних інформаційних технологій для забезпечення потреб соціально-гуманітарної сфери. Розвиток вітчизняних електронних науково-інформаційних ресурсів, енциклопедичної та словникової справи. Формування фундаментальних науково-інформаційних банків та баз даних, електронних бібліотек та лексикографічних систем загальнонаціонального значення.


"...тільки єдина Україна,
тільки ідейно об`єднана
нація, тільки свідомо
організований навколо загальної справи народ
спроможні самоздійснюватися
і самоутверджуватися".

ГОЛОВНЕ:

Україні як ковток повітря потрібен новий курс розвитку, в центрі якого повинна постати людина.

© 2006 ТОВ "КММ". Програмування: С. Нечай, дизайн: О. Петропольський